Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

Bij de rechter

1. Wat gaat er bij de rechter spelen?

Mensen komen niet zomaar bij de rechter uit, er is iets gebeurd.
De rechter ka het verleden niet veranderen, iedereen weet dat, maar de emotie speelt voor betrokkenen natuurlijk behoorlijk mee. De rechter zal zich gaan concentreren op feiten zoals:

Dit geldt vooral voor het privaatrecht (civielrecht), recht tussen burgers, dus burgerlijk wetboek (BW) en de manier waarop de procedure verloopt is volgens het wetboek van burgelijke rechtvordering (Rv).
Daarin staat bijvoorbeeld dat de partijen de rechter niet voor de gek mag houden en als dat gebeurd, mag de rechter dit behoorlijk "bestraffen".
Van een echte straf is natuurlijk geen sprake, maar hij mag dit in zijn oordeel laten merken (artikel 21, Rv)

Oefen tip:

Je ziet, de wet lezen valt best wel mee en wat daar staat is in redelijk normale taal.

2. Je staat niet zomaar bij de rechter (privaatrecht)

Eerste proberen partijen onderling uit te komen, lukt dat niet dan worden vaak advocaten ingeschakeld.
Dat hoeft voor kleine zaken die bij het Kantongerecht worden in gediend niet.
De Kantonrechter is eigenlijk een gewone rechter maar dan "dichter bij huis", op wikipedia staat een mooie uitleg.
Dan start de rechtelijke procedure:

  1. eiser komt met de dagvaarding
  2. de tegenpartij (verweerder / gedaagde) komt met een conslusie van antwoord (verweerschrift).

Dit gaat al met tussenkomst van de rechtbank, dus (A) wordt bij de rechtbank ingediend en deze vraagt naar reactie. De rechter beslist nadat deze (A) en (B) heeft ontvangen of er nog een schriftelijke ronde nodig is (artikel 131).

Test jezelf, lees dit artikel eens en zie dat in een soort geheimtaal staat dat de rechter kiest voor:

  1. eiser komt met repliek (hier probeert de eiser de argumenten van de gedaagde te weerleggen)
  2. de gedaagde komt met dupliek, zijn reactie op het repliek.

Weer met tussenkomst van de rechtbank, die dus postbode speelt.

Ondertussen kunnen de partijen of hun advocaten proberen er zonder rechter uit te komen, dat zie je veel in echtscheidingen. Een partij start met de procedure en dan is er direct druk op de andere partij, die moet wel over de brug komen ander grijpt de rechtbank in. Zolang beide partProcesijen stellen dat onderhandelingen vruchtbaar zijn, zal de rechtbank de uitkomst geduldig afwachten.

Slagen onderlinge onderhandelingen dan kan de gang naar de rechter worden afgebroken,
anders sta je daar.

Belangrijk: bij de rechter mogen geen zaken overlegd worden die tijdens onderhandelingen hebben gespeeld, maar weer ingetrokken zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de rechter moet gaan oordelen over "hoe partijen de onderhandelingen hebben gevoerd" in plaats van zijn werk: een oordeel over het voorliggende verschil.
Klik op het plaatje hiernaast en het komt groter.

Persoonlijke ervaring: toen ik medio 2006 bij een advocate kwam omdat ik gedaagde was in een echtscheidng wilde ik de procedure weten, dus wat hier staat onder punt 2.
In een gesprek van een uur, waarbij ik vanuit verschillende invalshoeken vragen hebt gesteld, was zij niet in staat maar ook maar 25% van tekst over te dragen.
Dergelijke ervaringen heb ik talloos en zijn de reden van deze voorlichting: juristen zijn hun vak kwijt, ze handelen alsof ze een dansje geleed hebbeneen ritueel, maar het waarom wordt niet meer op de universiteiten utgelegd en weten de hoogleraren zelf ook al niet meer.
(dit begrijp jij, wanneer jij mijn verdiepingen gedaan hebt)

3. Wat aan de strafrechter vooraf gaat

<nog in ontwerp>

4. Indeling rechtssysteem

<nog in ontwerp>