Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

Recht - onderwijs

1. Algemeen

Op de eerste pagina stond al: wat op deze web-site staat had u op school moeten leren.

Waarom krijgen leerlingen op het VWO zo'n 160 uur wiskunde isnde eerste drie jaren, dus bijna 500 uur, terwijl al die leerlingen al op de basisschool hebben leren rekenen?
Hoeveel procent van deze leerlingen gebruikt de wiskunde die ze leren, dus integralen, statistiek, differenetialen, geometrie etc.?

Hoeveel van deze leerlingen krijgen in hun leven met recht te maken?

Ik ben een oud docent wis- en natuurkunde en vanwege de liefde voor die vakken stel ik "daar mag meer tijd in".

Maar ik ben ook een realist en zie dat niemand in het middelbaar onderwijs dat rechtonderwijs krijgt dat nodig is om een jurist, zoals notaris of advocaat weerwoord te bieden.

Zijnde autodidact met gewoon gezond verstand en motivatie ben ik gekomen op het punt dat ik juristen "alle hoeken van de kamer laat zien".
Maar dat ik daar zelf mij voor moest verdiepen, dat ik los moest blijven van mijn persoonlijke probleem, dat ik objectief moest blijven, al dat had niet gemoeten: ik had gewoon goed onderwijs moeten krijgen.

Net als iedereen: dus jij, de lezer van deze tekst.

Lees mijn brief aan Jet Bussemaker of liever eerst mijn bijlage over gevolgen.

2. Structuur & logica versus chaos en onderbuik

Het gaat veel verder, het is niet alleen mijn persoonlijke situatie, een situatie waar te veel mensen te gemakkelijk in terecht komen.

Voor goed recht is begrip en inzicht nodig, zeker wanneer partijen een technisch verhaal op tafel leggen.
Dat inzicht ontbreek vaak bij de huidige rechters.
Zelfs het veel voorkomende forentsich onderzoek in strafprocessen, blijkt volgens onderzoek door een subtiantieel deel van de rechters niet goed begrepen te worden.

De hedendaagse jurist is geen gestrcutureerd denken, iemand met weinig gevoel voor logica en veel gevoel voor drogredenen.

--- rest tekst komt nog ---