Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

Recht
is van ons allemaal
en kan iedereen
begrijpen

Dat is de essentie van deze website.

NIEUW

klik op de afbeelding (nog in wording)

Supporters


Wat treft u hier aan?

Heel kort door de bocht: wat u op de middelbare school had moeten krijgen.
Daarmee wordt bedoeld de basisbegrippen van recht, die in een democratische rechtsstaat van belang zijn:

Te veel gaat er mis door onjuiste verwachtingen, gebrek aan informatie, gebrek aan recht-inzicht.
Dat had beter gemoeten in het onderwijs, daarover lees u onder [recht-onderwijs].

Omdat diverse pagina's bedoeld zijn voor de middelbare scholier, die zich wil verdiepen, is het taalgebruik op die doelgroep aangepast (tutoyeren e.d.). Vandaar ook verdiepingen en tussentijdse zelftoets.

De wet is er voor ons, ze is van ons en gemaakt door ons.


Ontwikkeling website
(in uitvoering, maar er staat al genoeg in het menu)

Het gaat te vaak niet goed en mij is dat overkomen.
Over wie ik ben staat genoeg onder [Wie ben ik].

Deze website is begonnen met harde kritiek op de Hoge Raad, dus Maarten Feteris hierboven, zie ook onder [Samenwerking HR], wat mij vooral boeide was de vraag: waarom gaat het mis?
Ik geloof in het goede in de mens en kon mij niet voorstellen dat er zo veel mensen met kwade opzet bezig waren, maar de feiten waren kei- en keihard: wat gebeurde was niet juist, niet volgens onze wet.

Teleurstelling, boosheid en intense vernedering probeer ik te negeren en mij te concentreren op die vraag: waarom?

Mijn antwoord is: juristen zijn door ons onderwijssysteem in een bijzondere positie geplaatst en zitten gevangen in rituelen, die hun boven hun hoofd zijn gegroeid.
Daar hebben wij allemaal last van, zij en de gewone burger (u en ik).

Wanneer rechtsbegrip gemeengoed is, dat is het gesprek mogelijk, dan verdwijnt de unieke positie met die rituelen, dan komt recht terug in onze samenleving zoals dat ooit door filosofen is bedacht.