Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

Verantwoording

Hoge Raad is veelvuldig en tijdig geïnformeerd

Mijn eerste meldingen van fouten in de procedure zijn al weer drie jaar oud. Toen waren de meldingen intiutief, dus "dit kan niet waar zijn". In toenemden mate zijn de meldingen veranderd:

Mijn verantwoording voor deze website

Ik meen een redelijk mens te zijn, voldoende intelligent om inhoudelijk weerwoord te begrijpen.
Mijn geloof in de democratische rechtsstaat is diep, heel diep in mij verworteld, immers samen moeten de burgers deze samneleving leefbaar houden en doorgeven aan onze kinderen.

Het gevolg van deze diepe overtuiging is dat ik niet van mensen verwacht dat zijn anders acteren dan de wet voorschrijft:

Elke deskundige wil zich graag verantwoorden!
Dat ben ik in de zestig jaar dat ik deze aarde vervuil gewend.
Ik noem maar wat deskundigen: artsen, tandartsen, automonteurs, aannemers, etc.
Ik heb talloze voorbeelden en vaak genoeg schakelde de deskundige en gaven ze mij gelijk.
Professionals doen dat die paar keer dat zij iets leren van een cliënt of een patiënt.

Kan de Hoge Raad haar gedrag verantwoorden?

Momenteel heb ik drie tuchtklachten lopen, alle procedures zitten barstensvol met procedurele fouten.
Dat levert weer nieuwe klachten op, bij het Hof van Discipline hebben ze al nachtmerries van mij.
In hun wanhoop doen ze vreemde zaken: valsheid in geschrifte, ambsdelicten.

Kom ik met concrete klachten over rechter die hun vak niet begrijpen, die net zoals in die uitzending van op NPO2 "Kijken in de ziel - rechters", het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht en de verschillende rollen kwijt zijn, het staat letterlijk in een vonnis van  27 oktober 2014, dus een discussie daarover eenvoudig, is de reactie van de Hoge Raad: "wij kunnen u, zoals eerder aangegeven niet helpen".

Domme Hoge Raad: zij heeft de taak Nederland een kwalitatief hoogstaande rechtspraak te garanderen door te vrijwaren dat er rechters zijn die aantoonbaar onbekwaam zijn.!
Het is niet haar schuld dat rechters niet voldoen, die ligt ergens anders, maar het is dus wel haar taak om rechters met te laag niveau de wacht aan te zeggen. Dat staat in de wet op de rechterlijke organisatie (artikel 13a ev).
Maar gezien de reactie van Maarten Feteris op 2 februari 2016 op mijn aankondiging ... is dat besef weg.

Ik vind dat de Hoge Raad zich totaal niet weet te verantwoorden, wat vindt u?