Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

Publicaties

"College Tuchtrecht advocatuur as-a Movie"

Op 23 maart 2016 aan Maarten Feteris een concept versie overhandig. het document is nog "levend".

Rechtsfilosofische en psychologische beschouwingen

op het tuchtrecht-advocatuur

College voor Geïnteresseerden

(like a movie with narrator Emile Gemmeke)

Tuchtrecht Advocatuur

Hierin kruisen diverse verhaallijnen, mijn ervaringen met de studie naar de wet, de wetgeschiedenis en vooral ook het gedrag van de uitvoerder.


"Vrouwe Justitia zoekt discipline in Nederlands recht"

Opgesteld in oktober 2015, immers juristen blijken geen kijk op discipline te hebben.
Ook niet de rechters bij de Raden en het Hof van ...

Tuchtrecht Advocatuur

Misschien komt er nog "Vrouwe Justitia zoekt rechtsbegrip in Nederlands recht".
Want dat zijn onze juristen ook kwijt, zoals oud vice-president van de Raad van State op 4 februari 2014 in de Eerste Kamer sprak (zie onder [bewijzen] punt 2 het "debat over de Staat van de Rechtsstaat" )

Gedrukt exemplaar uitgedeeld aan: diverse Kamerleden (Eerste & Tweede), Hoge Raad, etc. etc.
27 oktober 2015, een jaar na ...


Het Tuchtrecht in de Advocatuur

Boekje over de oude wet, de praktijk en mijn verwachting van de nieuwe wet, vlak voordat deze ingevoerd werd. Vooral ook een visie op de totstandkoming.

Opgesteld in oktober 2014, ondertussen zou ik op details zaken anders formuleren (op details, ik sta nog achter de hoofdlijnen).
Op de persoon op de voorzijde heb ik een eigen kijk, gebaseert op feiten, niet op de status die in Den Haag rondzweeft.

Tuchtrecht Advocatuur

Gedrukt exemplaar uitgedeeld aan: diverse Kamerleden (Eerste & Tweede), Hoge Raad, etc. etc.
27 oktober 2014, de dag dat de Raad van Discipline Arnhem ambtsdelicten pleegde.
Zie mijn brief aan het presidium, een brief waar nooit antwoord op is gekomen.

Bundel van mijn eerste brieven aan de voorzitter van het Hof van Discipline

Iedereen die kinderen heeft opgevoed weet wat discipline is: doen wat je moet doen, of je dat nu leuk vindt of niet. Dat was met kamer opruimen, huiswerk maken, afwassen etc.
Maar Joost van Dijk denkt daar anders over. Dat mag blijkbaar zomaar want ik geloof zelfs dat zijn baas, de Hoge Raad dat prima vindt. Hij is dus (voorlopig) "gedekt".
Of u en ik, de gewone burger daar blij van worden, dat weet ik niet. Ik nodig u uit mee te denken.

Joost van Dijk gaat ub de fout


Wegwijzer tot betere advocatuur

Reactie op het rapport van Rein Jan Hoekstra, zijn eindrapportage over 2013 ...
Mijn schrijfstijl is meer filosofisch, meer intuïtief, ik sta er nog steeds achter, maar zou dit nu niet zo schrijven.

Stresstest


Open brief aan prof. dr. Alex Brenninkmeijer

Naar aanleiding van zijn oratie als professor in Utrecht. Alex is uiterst pessimistisch over de ontwikkelingen van de democratische rechtsstaat. Zijn pessimisme deel ik, zijn visie op oorzaken en oplossingen biedt.

Stresstest