Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

Gijzelingen ?!

Voor velen (terecht) onvoorstelbaar, maar een simpele verkeersboete kan eindigen in
een onwettige gijzeling.

Gijzeling is de wettelijke term voor opsluiting in de gevangenis met als doel de burger te dwingen tot iets. Dat is in dit geval het betalen van een verkeersboete.

Een maatschappelijk thema dat veel in het nieuws is geweest en diverse Kamerdebatten heeft gevuld:

in strijd is met international recht (ERVM)
Dat betekent onwettig. Voordat ik op de juridische aspecten doorga, eerst het nieuws.

In het nieuws (documentaire):

In het nieuws (artikel):

Slapende Nationale Ombudsman

Ook de Nationale Ombudsman is zich bewust dat al die gijzelingen niet "lekker" zijn.
Dus is er al weer enige tijd geleden een onderzoek gestart (klik op "onderzoek").

Maar zijn aanpak deugt niet, want ...

Onwettig ?

Jazeker, volgens mij wel.
Wordt het gehele proces, vanaf het begaan van de verkeersovertreding tot aan de gijzeling netjes in een schema gezet, met in dat schema de aantekening van bevoegdheden, controle, onderwerp e.d., dan bevat mijn schema (dat ik nu niet publiceer), een "onrechtmatige daad" van de overheid.
Een daad in strijd met artikel 6 van het Europese Verdrag van Rechten van de Mens.

Ik doel met nadruk niet op wat over de wet Mulder op Wikipedia bij kritiek staat: "Critici stellen dat een zwak punt van de procedure de parate executie is".Nationale Ombudsman

Mijn brief van 7 maart 2016 aan de Nationale Ombudsman is hopelijk helder in de punten waar het volgens mij juridsch fout gaat.
Reinier van Zupthen gaat fout doordat hij naar de humane kant kijkt.
Met die invalshoek is hij afhankelijk van de falende overheid.

Opnieuw: de Hoge Raad staat er bij en kijkt er naar ... veel onrecht en onmenselijke situaties.

Ard van der SteurEn onze minister?

Die is, volgens de NOS, nog steeds bezig met het zoeken naar naadjes van kousen, want daar was hij mee de mist in gegaan.
Zie einde artikel.

En zijn ministerie?

Dat is nog heel diep over mijn brieven over het tuchtrecht-advoctuur aan het nadenken. Zie onder [verantwoording] de brief aan Anneke van Dijk.